Τα Στατιστικά μας Λάθη και Πάθη

…Για την υπόθεση Γεωργίου έχουν ειπωθεί όλα. Ένας τεχνοκράτης που αναθεώρησε το έλλειμμα της χώρας, εφαρμόζοντας πιστά την κοινή ευρωπαϊκή μεθοδολογία ESA95 και τις πρόσφατες αναθεωρήσεις της, ταλαιπωρείται δικαστικά επειδή έκανε την δουλειά του. Η θωράκιση όσων υπηρετούν με επιστημονική εγκυρότητα το κράτος παραμένει βασική προϋπόθεση για να γλιτώσουμε την ολοκληρωτική αποσύνθεση…