Όπου πελάτης= ψηφοφόρος…

Γράφω στις σημειώσεις μου, στο μάθημα του marketing…
Μέσα σε ένα περιβάλλον τέλειας (για όλους απολύτου ελεύθερης στην πρόσβαση της…) πληροφόρησης,
ο “οικονομικά λογικός πελάτης” θα είχε πάντοτε δίκιο…

Στην πράξη, ο πραγματικός πελάτης έχει δίκιο, όμως,
πάντοτε υπό τρεις προϋποθέσεις κρίσιμης σημασίας:


δρ Χάρης Βλάδος

Οικονομολόγος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρόεδρος Διοικούσας της
«Ευρωπαϊκής Μεταρρυθμιστικής Σύνθεσης»


1. Μπορεί να προσδιορίσει (έστω και με βοήθεια) “Τι Θέλει”,
2. Κατανοεί τις επιπτώσεις της αγοράς του (τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα) &
3. Είναι έτοιμος να πληρώσει το αναγκαίο αντίτιμο, της επιλογής του.

Αυτές οι τρεις Προϋποθέσεις συχνά παραβλέπονται και
οδηγούν σε εμπορικά λάθη το marketing της επιχείρησης…

Αυτά νομίζω πως ισχύουν και στην Πολιτική.
Όπου πελάτης= ψηφοφόρος…

δρ Χάρης Βλάδος

Ένα επιστημονικό εγχειρίδιο στρατηγικής με θεωρία γεννημένη και συστηματικά ελεγχόμενη από την εμπειρία του συγκεκριμένου πεδίου. Ο συγγραφέας προτείνει σύγχρονες και επιστημονικά έγκυρες λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, με βάση τη διεθνή εμπειρία και πρακτική. Ειδικότερα, εστιάζεται στην ιδιαιτερότητα της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης και στη χάραξη της στρατηγικής της, στις παρούσες συνθήκες της κρίσης.
Το βιβλίο αποτελεί μια συλλογή από άρθρα, συνεντεύξεις, ομιλίες και εισηγήσεις του Χάρη Βλάδου, που πραγματοποιήθηκαν την πενταετία της κρίσης, 2009-2014. – μιας βαθιάς κρίσης μετασχηματισμού της οικονομίας και της κοινωνίας μας, άλλοτε εκκωφαντικής στις εκδιπλώσεις και τα αποτελέσματα της, άλλοτε υπόγειας, σιωπηλής και αδιόρατης που ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τον ανατρεπτικό κύκλο της…
Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης δεν παύει να μεταμορφώνει εξελικτικά –και τις περισσότερες φορές υπογείως και αθόρυβα– το σύνολο του κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού και στη σημερινή Ελλάδα, μετασχηματίζοντας δραστικά, τον ίδιο τον δομικό κινητήρα της ανάπτυξής του: τις επιχειρήσεις που λειτουργούν και αναπτύσσονται στην Ελλάδα.