Στο κατώφλι του 2017 …

Μια μικρή αναδρομή στο 2016
μέσα απο 5 video …και τα πολιτικά σκίτσα του Χρήστου Παπανίκου