Οι βεβαιότητες καταργούνται Τα αυτονόητα καταρρέουν

Στις αρχές του 21ου αιώνα όλα δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία, ολόκληρος ο κοινωνικο-οικονομικός σχηματισμός στην Ελλάδα, σε όλες του τις πτυχές, βρίσκονται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Πολλά αυτονόητα του παρελθόντος καταρρέουν. Πολλές βεβαιότητες εξέλιξης καταργούνται.


δρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Βιομηχανική Πολιτική


Η προσέγγιση STRA.TECH.MAN
Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης και οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης δεν παύει να μεταμορφώνει εξελικτικά -και τις περισσότερες φορές υπογείως και αθόρυβα- το σύνολο του κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού και στη σημερινή Ελλάδα, μετασχηματίζοντας δραστικά, τον ίδιο τον δομικό κινητήρα της ανάπτυξής του: τις επιχειρήσεις που λειτουργούν και αναπτύσσονται στην Ελλάδα. Τις επιχειρήσεις οι οποίες διαρκώς αναζητούν την αποτελεσματική σύνθεση του στρατηγικού, τεχνολογικού και διοικητικού δυναμικού τους ως αναγκαίο όρο της ανταγωνιστικής επιβίωσής τους μέσα στην παγκοσμιοποίηση.

Εντούτοις, η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας συνεχίζει να αδιαφορεί για τον πυρήνα του θέματος. Συνεχίζει να πολώνεται άκριτα σε δύο στατικές υπεραπλουστεύσεις: παγκοσμιοποίηση ίσον παράδεισος ή παγκοσμιοποίηση ίσον κόλαση.

Το κρισιμότερο διακύβευμα παραχαράσσεται. Έτσι, η παγκοσμιοποίηση, χωρίς να αποτελεί κανενός είδους παράδεισο για κανένα, μπορεί να αποτελέσει, υπό συνθήκες, μια ισχυρή δύναμη ανατροπής πολλών χρόνιων ακαμψιών και παθογενειών και μέσα στην κοινωνία μας: να λειτουργήσει στην πράξη ως μια ισχυρότατη θετική δύναμη προς μια ευρύτερη κοινωνικο-οικονομική πρόοδο και στη χώρα μας.


δρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Βιομηχανική Πολιτική


At the beginning of the 21st century everything suggests that the Greek economy, the Greek society, the entire socioeconomic formation in Greece to its full extent, is in front of a crossroads. Many certainties of the past are collapsing. Many sureties of evolution are repealed.
The dynamics of globalization never cease to evolutionary transform -mostly underground and quietly- all the socioeconomic formation and in today’s Greece, transforming drastically, the very fundamental engine of its development: the businesses which are operating and developing in Greece. The businesses which are constantly searching for the efficient synthesis of their strategic, technological and administrative capacity as a necessary condition of competitive survival within globalization.
However, the vast majority of our fellow citizens is standing with apathy in front of the core subject. It keeps uncritically polarizing into two static oversimplifications: globalization equals paradise or globalization equals hell. The most critical challenge gets constantly falsified. Thus, the globalization, without being a paradise for any, it can be, under certain conditions, a powerful force to overcome chronic inflexibilities and diseases and within our society: that is, to act as a practical and powerful positive force to a broader socioeconomic progress and in our country.


pluralismos

pluralismospluralismos