Ιστορίες της 20ης Νοεμβρίου

Συμβάντα της 20ης Νοεμβρίου :

Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν

την συγκεκριμένη μέρα στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν

Παρακολουθήστε τον pluralismos.gr και τις καθημερινά προγραμματισμένες
ιστορικές αναδρομές του…και ανατρέξτε στο αρχείο του
Δείτε τις καθημερινές ιστορικές αναδρομές μας

Sources/Πηγές: ΕΡΤ, ΟΠΑΠ και Ασοσιέιτεντ Πρες