Αποκρατικοποποίησεις και ΤΑΙΠΕΔ το 1/3 των προαπαιτούμενων

Το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων είναι κομβικό στη διαδικασία αξιολόγησης, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα 33 από 113 (σχεδόν το 1/3) προαπαιτούμενα που καλείται να υλοποιήσει η κυβέρνηση έως τον Αύγουστο του 2018, που λήγει το τρέχον πρόγραμμα, αφορούν άμεσα ή έμμεσα στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων.

Για το 2018, το ΤΑΙΠΕΔ καλείται να εισπράξει από τις ιδιωτικοποιήσεις το ποσό των 2,1 δισ. ευρώ.
Εκτός των εισπρακτικών στόχων, η κυβέρνηση θα κληθεί να διαχειριστεί και το «τεχνικό» ζήτημα της
μεταφοράς των ΔΕΚΟ στο Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων, όπου οι αντιδράσεις των εργαζόμενων είναι δεδομένες.

Αλλά και στη διάρκεια της τρέχουσας αξιολόγησης, οι αρμόδιοι υπουργοί, Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου θα δεχτούν πιέσεις από τους εκπροσώπους των δανειστών,
προκειμένου να προχωρήσουν τα deals που έχουν δρομολογηθεί.

Αγώνας Δρόμου “Χωρίς Ανάσα”

Η λίστα των 33 προαπαιτούμενων στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων έως και τον Αύγουστο του 2018, όπως περιγράφονται στο αναθεωρημένο μνημόνιο του περασμένου Ιουνίου είναι η ακόλουθη:

1. Ενέργεια-ΔΕΗ: Όχι αργότερα από τον Ιούνιο θα γίνει προσαρμογή του ΥΚΩ κατόπιν πρότασης της ΡΑΕ ώστε το έλλειμμα της ΔΕΗ να καλυφθεί όχι αργότερα από τον Δεκέμβριο του 2022.

2. Ενέργεια: Μέχρι τον Ιούνιο η ΔΕΗ θα εισφέρει το 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ σε εταιρεία Συμμετοχών. Η εταιρεία συμμετοχών θα καταθέσει φάκελο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενώ η συναλλαγή θα γίνει γνωστή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις σχετικές άδειες.

3. Δίκτυα ενέργειας: Νέος μηχανισμός για τη χωρητικότητα των δικτύων σύμφωνα με τις οδηγίες της βοήθειας για την Ενέργεια και το Περιβάλλον.

4. Δίκτυα ύδρευσης: Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα ενεργοποιήσει καινούργιο σύστημα συλλογής πληροφοριών.

5. Πρόσληψη συμβούλων μέχρι τον Ιούνιο του 2017 για τα υπολειπόμενα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ.

6. Ελληνικό: Έγκριση του Αναπτυξιακού Πλάνου από το Κεντρικό Συμβούλιο και προώθηση στα αρμόδια υπουργεία για επεξεργασία.

7. Η κυβέρνηση θα λάβει οριστικές αποφάσεις για τη μεταφορά της ΕΑΒ στην ΕΔΗΣ (Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών).

8. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας: Η Γενική Συνέλευση θα υιοθετήσει όσες ρυθμίσεις του εσωτερικού κανονισμού έχουν απομείνει σε εκκρεμότητα.

9. Ελληνικό: Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

10. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας: Συμπλήρωση εσωτερικού κανονισμού.

11. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας: Πλήρωση των κενών θέσεων στο Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ και διαχωρισμός των μελών σε εκτελεστικά και μη.

12. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας: Το Δ.Σ. θα εξετάσει το θέμα του Δ.Σ. της ΕΤΑΔ.

13. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας: Δημοσίευση του Στρατηγικού Πλάνου.

14. ΔΕΣΦΑ: Επιλογή του προτιμητέου υποψήφιου αγοραστή.

15. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας: Ορισμός των μελών του Δ.Σ. της ΕΔΗΣ στα μέσα Αυγούστου.

16. Αγορές προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον: Νέα νομοθεσία μέσα στον Σεπτέμβριο για τους τομείς εξόρυξης.

17. Ενέργεια-φυσικό αέριο: Το ΚΥΣΟΙΠ κατόπιν εισήγησης της ΡΑΕ θα υιοθετήσει το μεσοπρόθεσμο σχέδιο (2017-2020) για την αγορά φυσικού αερίου.

18. Δίκτυα ύδρευσης: Νέα επιχειρηματικά σχέδια για την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ με την υποστήριξη της Τεχνικής Βοήθειας.

19. Εγνατία: Υποβολή για έγκριση της νέας πολιτικής για τα διόδια στην Εγνατία και τους κάθετους άξονες.

20. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας: Αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ. της ΕΤΑΔ αν κριθεί αναγκαίο.

21. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας: Μεταφορά του πρώτου «πακέτου» ακινήτων κατόπιν συμφωνίας με τις αρχές.

22. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας: Ολοκλήρωση του εσωτερικού κανονισμού για θέματα μερισματικής και επενδυτικής πολιτικής μέσα στον Οκτώβριο.

23. Βιομηχανίες δικτύου (Ενέργεια): Τα δομικά μέτρα για την αποεπένδυση της ΔΕΗ στον τομέα λιγνίτη θα οριστικοποιηθούν μέσω της επίσημης κατάθεσης της συμφωνηθείσας δεσμευτικής προσφοράς από την Ελληνική Δημοκρατία στο DG COM.

24. Υπερταμείο: Η γενική συνέλευση θα εγκρίνει το στρατηγικό πλάνο.

25. Βιομηχανίες δικτύου (Ενέργεια): Κατανομή δυνατοτήτων και διαχείριση συμφόρησης. Για τη σύζευξη της αγοράς την επόμενη μέρα (Ιταλία – Ελλάδα και Βουλγαρία – Ελλάδα), η Ελλάδα θα ενταχθεί στο σχέδιο σύζευξης της αγοράς της Ε.Ε. μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017.

26. Εταιρείες ύδρευσης: Οι αρχές έως τον Δεκέμβριο του 2018 θα εκπονήσουν στρατηγικό σχέδιο για την ενίσχυση της διακυβέρνησης, της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής αυτονομίας των εταιρειών.

27. Ελληνικό: Οι Αρχές θα εκδίδουν το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης όχι αργότερα από έξι μήνες από την επίσημη υποβολή του, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Ν. 4062/2012.

Α’ τρίμηνο 2018

28. Βιομηχανίες δικτύου (Ενέργεια. NOME): Η πρώτη κοινή αξιολόγηση από τις αρχές και τα θεσμικά όργανα θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2018.

29. Βιομηχανίες δικτύου (Ενέργεια): Το πλαίσιο κατανομής των δυνατοτήτων του δικτύου και των δυνατοτήτων και της διαχείρισης συμφόρησης, να ολοκληρωθεί έως την 1-1-2018.

30. Ελληνικό: Οι Αρχές θα ολοκληρώσουν όλες τις βασικές προϋποθέσεις (όπως καθορίζονται στη Συμφωνία Αγοράς Μετοχών), ώστε να ανοίξει ο δρόμος για το χρηματοοικονομικό κλείσιμο, εντός του πρώτου τριμήνου του 2018.

Β’ τρίμηνο 2018

31. Εγνατία: Οι υπουργοί Υποδομών, Μεταφορών και Οικονομικών θα εκδώσουν, έως τον Απρίλιο του 2018, ΚΥΑ που θα καθορίζει τη νέα πολιτική διοδίων.

32. Εγνατία: Μέχρι την έγκριση της νέας πολιτικής τιμολόγησης διοδίων που θα εφαρμοστεί σε όλους τους σταθμούς διοδίων του αυτοκινητόδρομου και τους κάθετους άξονες, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής οποιουδήποτε νέου σταθμού διοδίων, θα εκδώσει προσωρινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα θέσει σε λειτουργία τους σταθμούς αυτούς, με την τρέχουσα τιμολόγηση.

33. Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων: Το ΥΠΟΙΚ χρησιμοποιώντας την τεχνική βοήθεια του Υπερταμείου ή άλλου εμπειρογνώμονα, θα επανεξετάζει σε τακτική βάση το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που ανήκουν στο κράτος, καθώς και το χαρτοφυλάκιο των κρατικών επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των νεοσυσταθέντων). Το κράτος μεταβιβάζει στο Υπερταμείο τα περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προδιαγραφές.

με πληροφορίες απο το πάντα ενημερωμένο SofokleousIn