Χάρης Βλάδος: Απαιτεί τομές η έξοδος από την Κρίση

– Ποιότητα και κόστος

Στον πυρήνα της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού μας ιστού -σε διακλαδικούς όρους- οφείλουμε να τοποθετήσουμε, χωρίς υπεκφυγές, την προσπάθεια αύξησης της ελκυστικότητας του παραγόμενου προϊόντος των επιχειρήσεών μας.

δρ Χάρης Βλάδος

Πρέπει να καταφέρουμε να βελτιώσουμε δραστικά τη σχέση ποιότητας προς τιμή όλων των προϊόντων-υπηρεσιών μας που απευθύνονται τόσο στην εθνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Η συμπίεση του κόστους παραγωγής που θα επέτρεπε τη μείωση της τιμής της παραγωγής μας -επιτρέποντας έτσι την τόνωση της ανταγωνιστικότητάς της- δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως «ο μοναδικός δρόμος διάσωσης».

Αντίθετα, η διάσταση της ποιότητας είναι αυτή που πρέπει να συγκεντρώσει, πλέον, το κύριο ενδιαφέρον μας.

– Άντληση, δημιουργία και διάχυση γνώσης

Η αναβάθμιση της ποιότητας και η συγκράτηση των τιμών της εθνικής μας παραγωγής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στη βάση των συνηθισμένων δημαγωγικών πυροτεχνημάτων εκ μέρους των «πεφωτισμένων ηγεσιών» μας.

Δεν πρόκειται για ένα απλό ζήτημα «φιλοτιμίας» ή περαιτέρω «σφιξίματος του ζωναριού»: η συγκεκριμένη προβληματική της υστέρησης της ανταγωνιστικότητάς μας περιέχει συγκεκριμένο διαρθρωτικό και ιστορικό προσδιορισμό και δυναμική.

Η έξοδος από την κρίση ανταγωνιστικότητας απαιτεί ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο και πολλαπλές κοινωνικο-οικονομικές τομές.

Στο βάθος, οφείλουμε να κατανοήσουμε ως κοινωνία πως δεν είναι πλέον δυνατόν να επιβιώνουμε αναπαράγοντας ένα κορεσμένο (και διεθνώς ξεπερασμένο) πρότυπο («στρεβλής και ατελούς») καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ένα μη βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης:

  • Που εστιάζει μονοδιάστατα στις «ποσότητες» και αγνοεί τις «ποιότητες».
  • Που εστιάζει στο «σήμερα» και αδιαφορεί για το «αύριο».
  • Που εξαντλείται σε αποσπασματικές λύσεις-«ανάσας» και σε «μπαλώματα» και αρνείται οποιαδήποτε συνεκτική προοπτική. …

δρ Χάρης Βλάδος


Εισήγηση στην «Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου – Τομέας Προγραμματικών Κατευθύνσεων. Ομάδα Οικονομίας & Ανάπτυξης».» Δημοκρατική Συμμαχία. Φεβρουάριος 2011.
Περιλαμβάνεται στο Χ. Βλάδος (2014): Τομές στην Ελληνική Κρίση, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ


Ένα επιστημονικό εγχειρίδιο στρατηγικής με θεωρία γεννημένη και συστηματικά ελεγχόμενη από την εμπειρία του συγκεκριμένου πεδίου. Ο συγγραφέας προτείνει σύγχρονες και επιστημονικά έγκυρες λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, με βάση τη διεθνή εμπειρία και πρακτική. Ειδικότερα, εστιάζεται στην ιδιαιτερότητα της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης και στη χάραξη της στρατηγικής της, στις παρούσες συνθήκες της κρίσης.
Το βιβλίο αποτελεί μια συλλογή από άρθρα, συνεντεύξεις, ομιλίες και εισηγήσεις του Χάρη Βλάδου, που πραγματοποιήθηκαν την πενταετία της κρίσης, 2009-2014. – μιας βαθιάς κρίσης μετασχηματισμού της οικονομίας και της κοινωνίας μας, άλλοτε εκκωφαντικής στις εκδιπλώσεις και τα αποτελέσματα της, άλλοτε υπόγειας, σιωπηλής και αδιόρατης που ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τον ανατρεπτικό κύκλο της…
Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης δεν παύει να μεταμορφώνει εξελικτικά –και τις περισσότερες φορές υπογείως και αθόρυβα– το σύνολο του κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού και στη σημερινή Ελλάδα, μετασχηματίζοντας δραστικά, τον ίδιο τον δομικό κινητήρα της ανάπτυξής του: τις επιχειρήσεις που λειτουργούν και αναπτύσσονται στην Ελλάδα.

Leave a Comment